Om lag 1.000 nordmenn med hytte i Sverige saksøker staten for å få slutt på karanteneplikten.

Hytteeierne krever å få reise til hytta uten å måtte gå i karantene etterpå.

Det skriver advokatfirmaet Andersen & Bache-Wiig, som representerer saksøkerne, i en pressemelding.

«Gruppen krever at det åpnes for reiser med overnatting til egen fritidseiendom i Sverige uten karanteneplikt, og anser at et påbud om bruk av egen transport sammen med et forbud mot nærkontakt i Sverige vil være et tilstrekkelig og forholdsmessig smitteverntiltak», heter det i pressemeldingen, som ble sendt ut fredag kveld.

Saksøkerne mener karanteneplikten ved overnatting må settes til side som ugyldig, og at den ikke er gitt en forsvarlig begrunnelse som tilfredsstiller lovens krav.

Andersen & Bache-Wiig skriver i pressemeldingen at karanteneplikten for de fleste i praksis innebærer et forbud mot å overnatte på, vedlikeholde og bruke egen fritidseiendom.

«Dette oppleves som et sterkt inngrep i grunnleggende rettigheter, med store negative konsekvenser for den enkelte familie», heter det i pressemeldingen

Regjeringen bestemte i november at karanteneplikten for hytteeiere i Sverige skulle videreføres.

Avgjørelsen kom etter at Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet frarådet å lempe på kravene.