Gå til sidens hovedinnhold

114 millioner kroner til ny bru – arbeidet kan starte sent neste år

Fylkesrådet presenterte sitt forslag til budsjett og økonomiplan 2022–2025 onsdag. I 2022 skal det brukes 24 millioner kroner på ny Nevernes bru. Den gamle ble tatt av flommen i Ranelva 21. september i fjor. Etter en periode uten bru, ble det satt opp en midlertidig bru som ble åpnet tre uker senere. I mellomtiden hadde jernbanen blitt benyttet til transport av både gods og folk, noe fylkeskommunen og Rana kommune fortsatt krangler om regningen for.

Allerede i fjorårets budsjett og økonomiplan lå ny Nevernes bru inne. Da ble det satt av 100 millioner kroner, fordelt på 2 millioner kroner i 2021, 48 millioner kroner året etter og 50 millioner kroner i 2023. Det ble understreket at prosjektet foreløpig ikke var kostnadsberegnet.

I det nye budsjett- og økonomiplanforslaget er prisen justert. Det er satt en styringsramme (P50) på 114 millioner kroner, og en kostnadsramme (P85) på 134 millioner kroner. I tillegg til de 24 millionene som skal brukes neste år, skal det komme 50 millioner kroner i 2023 og 38 millioner kroner i 2024.

– Den gamle brua fra 1960 ble tatt av flommen i Ranelva 21. september i 2020. Etter en rekordrask byggeprosess ble ei midlertidig beredskapsbru åpnet tre uker senere. Denne sikrer veiforbindelse til Grønfjelldalen. Denne midlertidige brua leier fylkeskommunen av Statens vegvesen, noe som medfører leiekostnader. Dette er ikke en varig løsning og det må derfor bygges ei ny bru over Ranelva. Planarbeid pågår og det legges opp til mulig byggestart sent 2022, står det i fylkesrådets forslag til budsjett og økonomiplan.

Kommentarer til denne saken