Ifølge statistikk fra desember 2018, lå det an til at Rana kommunes folketall ved årets utløp skulle være 26.288 personer.

Nå har det kommet nye tall som viser nettoinnflytting i kommunene i 2018. Tallene er hentet fra Statistisk sentralbyrå.

For Ranas del flyttet 634 personer inn og 673 ut. En differanse på -39 personer.

For Nesna viser tallene at 76 personer flyttet inn og 129 ut. Til sammen ble det et underskudd på 53.

De nærmeste kommunene i Nordland som opplevde vekst, er Bodø med +12 og Grane med +19.

Hemnes -2

Lurøy -14

Rødøy –9

Træna -7

Vefsn: -96

Leirfjord –14

Hattfjelldal -43