Lofotposten: I gjennomsnitt registrerte Sjøfartsdirektoratet 237 ulykker i løpet av første halvår siden 2015, mens første halvår i 2020 har 261 registrerte ulykker. Det kommer fram i en pressemelding.

Økningen skyldes hovedsakelig flere skipsulykker. Fra 114 registrerte første halvår i 2019, mot 141 registrerte første halvår i 2020. Det er særlig grunnstøtinger, hardværsskader og miljøskader som har økt sammenlignet med fjoråret.

Det har vært en økning i antall ulykker for alle fartøygrupper, men fiskefartøy skiller seg særlig ut. Første halvdel av 2019 viste 66 registrerte ulykker – mot 90 ulykker første halvdel i år.

Økningen kan skyldes bedre rapporteringsrutiner for denne fartøygruppen da de har fått krav om ISM og sikkerhetsstyring. 93 prosent av alle hendelser er registrert på norske fartøy. Det er på nivå med tidligere år

Forlis

Så langt i år er det registret seks forlis, mot fire på samme tid i fjor. Sammenlignet med gjennomsnittet for de fem siste årene, som er ni, har vi fortsatt en nedgang i antall forlis.

Årsak til forlisene skyldes:

Fall over bord – med påfølgende forlis (1) Brann (1) Grunnstøting (1) Kollisjon (1) Lekkasje (2)

Fire av de forliste fartøyene var fiskefartøy under 15 meter, mens de to resterende var fiskefartøy over 15 meter.

Omkomne

I 2020 er det registrert åtte omkomne. På samme tidspunkt i fjor hadde to personer mistet livet. Bak disse tallene finner vi fire omkomne tilknyttet norske fartøy, mens de resterende fire var på utenlandske fartøy.

Seks av de omkomne mistet livet på fiskefartøy hvorav tre omkom som følge av en kollisjon mellom et norsk fartøy og et utenlandsk fiskefartøy. Alle tre omkomne befant seg på fiskefartøyet.

De resterende fem personene omkom som følge av fall til sjø, støt- eller klemskader og en person forsvant fra fartøyet og er fortsatt savnet.