Korpset stanset ved sykehjemmet og spilte for beboere og de som var på jobb.