19 på karantenehotell i Rana - samtlige er fremmedspråklige