Gå til sidens hovedinnhold

19 prosent av jentene og 13 prosent av guttene har opplevd å bli kalt hore, homse eller andre ord med seksuelt innhold: – Rana SVs ambisjon er at alle barn og unge i Rana kommune skal ha en trygg oppvekst

Artikkelen er over 2 år gammel

Trygg oppvekst for alle barn og unge i Rana kommune

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I Rana SVs valgprogram har vi et hovedområde som heter «En god barndom varer livet ut» hvor vi deriblant har som mål å prioritere tiltak for en bedre psykisk helse blant barn og unge samt å få på plass en handlingsplan mot seksuell trakassering og overgrep. 

Rana kommune skal forebygge, avdekke og håndtere når barn og unge utsettes for vold, seksuelle krenkelser og overgrep. Dette skal gjelde alle ansatte i Rana kommune som yter ulike tjenester som er i kontakt med målgruppen 0–23 år. 

Rana SV mener at alle ansatte i kommunen som arbeider med barn og unge skal ha handlingskompetanse, de skal ha kunnskap til å se og ha mot til å handle – dette for å sikre at barn som lever med med vold, seksuelle krenkelser og overgrep får hjelp. 

Ifølge barneombudet er vold og overgrep en av våre store samfunnsutfordringer. Det er et betydelig, men undervurdert folkehelseproblem. 
Tall fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, viser at over 20 prosent av kvinner og nesten 8 prosent av menn oppgir at de har vært utsatt for seksuelt overgrep før fylte 18 år. Så mange som 30 prosent oppgir at de at de har opplevd vold som barn, fem prosent har opplevd alvorlig vold. 

Tall fra Ungdata ungdomsundersøkelse 2017 viser at 19 prosent av jentene og 13 prosent av guttene har opplevd å bli kalt hore, homse eller andre ord med seksuelt innhold i løpet av det siste året. 

Seksuell vold handler om alt fra krenkelser og trakassering til å bli presset til å utføre uønskede seksuelle handlinger inkludert å bli utsatt for voldtekt og seksuell tortur. Den seksuelle volden er svært psykologisk nedbrytende, fordi den rammer vår mest private og sårbare side. 
Vold og seksuelle overgrep forekommer i alle folkeslag i befolkningen, både blant dem som vokser opp i «godt skolerte og møblerte hjem» og til de som vokser opp i familier hvor det er mange ulike sosiale utfordringer som f.eks. rus og eller psykiatri, lavinntekt osv. 

Nasjonale retningslinjer gir føringer for kommunens ansvar i det forebyggende arbeidet og for å avdekke vold, seksuelle krenkelser og overgrep mot barn og unge.

Å få på plass en handlingsplan mot seksuell trakassering og overgrep som Rana SV vil arbeide for å få på plass i Rana kommune, må sees i sammenheng med Rana kommunes kommuneplan – samfunnsdelen og kommunens handlingsplan mot vold i nære relasjoner. Dette må også sees som komplementær til de øvrige forebyggende tiltakene som angår barn og unge. 

Rana SVs ambisjon er at alle barn og unge i Rana kommune skal ha en trygg oppvekst uten vold, seksuelle krenkelser og overgrep. 

Iren-Marie Owe

18.-kandidat for Rana SV

 

Kommentarer til denne saken