Det er overskuddet fra fjorårets julemesse og lotteri som nå regner med 17.500 kroner på Treffpunkt – et tilbud til barn mellom 6 og 16 år som opplever alvorlig sykdom i nære relasjoner – og 17.500 kroner på Kirkens Bymisjon i Rana – som har markert seg med sosialt entreprenørskap siden stiftelsen etablerte seg i Rana i 2018.

Sosiale tiltak i nærmiljøet

– Vi hadde spesielt lyst til å gjøre noe for barn og unge i år, og mener Treffpunkt gjør en viktig innsats, som vi gjerne vil bidra til, sier leder i Rebekkalogen Grotten, Ester Reppen.

– Vi er også imponert over det Kirkens Bymisjon har fått til. Gate fotballaget i samarbeid med Rana FK, er en av flere aktiviteter som er med på å gi innhold i folk sine hverdager, supplerer Marit Sviggum som er leder for Rebekkalogen Grottens utadrettede virksomhet.

Julemessa med kafe og loddsalg er en årlig aktivitet som genererer inntekt til de to damelogene i Odd Fellow, Rebekkalogen Grotten og Rebekkalogen Rosen. Det er Grottens andel på 35.000 kroner som de to sosiale tiltakene i nærmiljøet kan glede seg over.

– På forhånd kommer vi med forslag på gode formål, og så stemmer medlemmene over hva vi vil gi inntektene til. Da folk hørte hva pengene skulle gå til i år, kjøpte de ekstra mye lodd så det ble en pen sum. På grunn av koronasituasjonen kunne vi ikke arrangere julemesse i 2020, så det passer fint å gi til to formål i år, sier Ella Hammer.

Les også

Kristine (23) holdt på å miste alt på grunn av rus. Johnny (56) har vært rusmisbruker og kriminell store deler av livet. Nå spiller de på samme lag, med samme mål: Et godt liv, en god hverdag

– Åpner for nye muligheter

Mottakerne er overveldet over generøsiteten, og samtidig utrolig takknemlige på vegne av medlemmene og brukerne.

– Det er fantastisk, sier Veronica Andersen som er gruppeleder i Treffpunkt og ny daglig leder i Termik, en stilling hun deler med Elin Smith.

– Det er overveldende, samstemmer byleder for Kirkens bymisjon i Rana, Gerd Dreyer Larsen.

Begge har ideer om hva pengene kan brukes til, og er tydelige på at gaven åpner for muligheter som trolig ellers ikke ville blitt gjennomført, i alle fall ikke så fort.

Treffpunkt er et samarbeid mellom Termik Rana, Kreftforeningen og Rana kommune. Tilbudet retter seg mot barn og unge, som lever tett på alvorlig sykdom i nære relasjoner. Treffpunkt gir dem mulighet til å treffe andre i samme situasjon, der det er voksne frivillige til stede. Det handler om å gjøre kjekke ting sammen med folk som forstår uten så mange ord, og der det er noen å snakke med, men bare hvis du vil.

– Alt vi gjør, om det er en utflukt, å kjøpe inn spill eller utstyr som for eksempel refleksvester, så koster det penger. Nå får vi mulighet til å gjøre mer sammen. Vi har jo veldig lyst til å komme oss ut på et oppdrettsanlegg, og nå er vi nærmere et sånt mål. Det er flott, sier Veronica Andersen og kreftkoordinator i Rana kommune, Synnøve Edvardsen Valla.

– Gaven gjør det mulig for oss å kjøpe inn verktøy og utstyr så vi kan gå i gang med ny produktutvikling, som vi så kan selge i butikken vår. Vi er avhengige av salg, for at brukerne skal få lønn, sier byleder Gerd Dreyer Larsen.

Ved sin side har hun Thea Syversen, som studerer sosialt arbeid ved Nord universitet i Bodø, og nå har praksis ved Kirkens Bymisjon i Rana.