Da utbyggerfirmaet Helgeland Bolig AS begynte å selge leilighetene i prosjektet Kirkegata 7, som bygges på den gamle losjetomta, var datoen for ferdigstillelse før påske i år.

Så viste det seg at det ble mye mer utfordrende for entreprenøren å sikre grunnen under bygget. For å stabilisere massene, ble det gjennomført en kalk- og sementpæling. Dette arbeidet tok mye lengre tid enn planlagt. Etter at de i praksis hadde laget en stor betongkloss mellom fast fjell og bygget, ble datoen for ferdigstillelse satt til sommeren 2023.

Stram timeplan

Prosjektsjef Jim Rune Valåmo hos totalentreprenør Consto Nord AS forteller at det ble lagt opp til en meget stram timeplan for driften av prosjektet etter at alt av grunnarbeider og betongarbeider var unnagjort.

– Vi er gode på å optimalisere arbeidet på en byggeplass. Vi greide å få de ulike fagene til å jobbe veldig tett sammen. Det skaper resultater. Vi har nå arbeidet inn forsinkelsene vi dro på oss i forbindelse med grunnarbeidene. Det er viktig for oss å levere på rett tid. Alt skal være klart før påske, sier han.

Valåmo poengterer at det er penger spart for dem å levere på rett tid, siden ansatte da kan benyttes på andre prosjekter.

– Å ha forsinkelser er dyrt, sier han.

Byggherre Helgeland Bolig AS setter pris på at det har blitt jobbet raskt og effektivt.

– Vi er veldig fornøyde. Nå får vi levere de solgte leilighetene på rett tid. Det regner vi med at våre kjøpere setter pris på, som kan flytte inn i sitt nye hjem, sier daglig leder Andreas Lund i Helgeland Bolig AS.

Prosjektsjef Valåmo forteller at de nå starter opp på jobben med å la kjøperne se sine leiligheter for første gang, slik at de kan se at personlige tilvalg blitt som ønsket.

En tredjedel ledig

For å starte byggingen av leilighetsblokka, krevde banken at over halvparten av enhetene var solgt.

– Vi har fram til nå solgt to tredjedeler av leilighetene, sier Lund, som røper at det er leiligheter i mellomstor størrelse som er igjen.

Han forklarer at det ofte er slik at de største og minste leilighetene som selges først.

– Det kommunale kravet på 1,2 parkeringsplasser for hver boenhet er innfridd. Det betyr en parkeringsplass til hver leilighet. De parkeringsplassene som blir ekstra, er gjesteparkeringer, sier Lund.

Nede i parkeringskjelleren er alt klargjort for dem som eier elektrisk bil, med ladestasjoner på alle plassene.

Låste priser

Prosjektet i Kirkegata 7 ble lagt ut for salg med faste priser på leilighetene før pandemien og krigen i Ukraina, som samlet sett har ført til betydelig prisstigning på byggevarer.

– Vi var heldige som fikk sikret oss faste priser, sier Lund i Helgeland Bolig.

Også prosjektsjef Jim Rune Valåmo forteller at de som entreprenør er fornøyde.

– Også vi fikk sikret oss leveranser til avtale og faste priser på storparten av innsatsfaktorene til bygging av dette leilighetsbygget. Det viste seg å bli veldig viktig, sier han.

Valåmo forteller videre at det å inngå fastpriskontrakter, der det ikke legges inn korrigering for lønns- og prisstigning er noe de ikke ville gjort i dag.

– Markedet har forandret seg. Da vi avtalte det for dette bygget, var det vanlig innen bransjen. Nå er det ikke sånn, sier Valåmo.

Selskapets største

Etter at boligutviklingsselskapet Helgeland Bolig AS så dagens lys i 2016 har de bygget ferdig og solgt over 100 boenheter til folk i Rana.

– Realiseringen av Kirkegata 7 er vårt største enkeltprosjekt på ei tomt. Det føles godt å se at bygget nærmer seg slutten, sier daglig leder Andreas Lund.