433 personer i Rana er arbeidsledige – det utgjør en økning på 68 prosent fra 2019

I juli er 3,2 prosent av arbeidsstyrken i Rana arbeidsledig.