60 bolighus står på usikret kvikkleiregrunn: – Nå skal det brukes mange millioner kroner på å sikre tomtene mot ras