Gå til sidens hovedinnhold

Å få denne alvorlige saken til å dreie seg hvem som er vår kilde, er en lite ærefull manøver

Hvem denne saken er ubehagelig for, bør verken leger, styremedlemmer, sykehusdirektører eller redaktører miste av synet.

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Hva er mest alvorlig?

At det er vi i Rana Blad som bringer nyheten om at to eksterne fagrapporter anbefaler å samle tarmkreftkirurgien i Helgelandssykehuset i Mo i Rana?

At ansatte på sykehuset i Sandnessjøen føler seg dårlig behandlet?

At en del av forholdene rundt enkeltoperasjoner i Sandnessjøen er av en slik art at man vil anbefale at forholdene vurderes av tilsynsmyndigheten, og da i første omgang Helsetilsynet?

At halvparten av alle opererte pasienter i Sandnessjøen i 2016–19 hadde ett eller flere avvik fra nasjonale retningslinjer for tarmkreft?

At 41 prosent av dem blir definert som alvorlig?

Tenker vi sier at svaret gir seg selv.

Les også

Tarmkirurgisaken i Helgelandssykehuset: – Vi vil allerede nå lage en faglig ledelse på tvers av enhetene, i samråd med fagmiljøene

Derfor er det med en viss forundring jeg registrerer innfallsvinkelen til sykehusdirektør Hulda Gunnlaugsdottir på det hasteinnkalte styremøtet tirsdag ettermiddag.

– Først av alt er det sterkt beklagelig at rapportene fra de tre eksterne har kommet ut i offentligheten, sa hun.

Det beklagelige er altså at rapportene er kommet ut i offentligheten?

Virkelig?

Det er vel først og fremst beklagelig at dødeligheten hos pasienter i Sandnessjøen er så høy at det gir grunn til bekymring.

For øvrig mener jeg det er bekymringsfullt, men dog ikke uventa, at det i redaksjonene i Helgelendingen og Helgelands Blad, samt i ledelsen i Helgelandssykehuset, synes som om det legges ned en betydelig innsats i å finne en syndebukk. En syndebukk for at pasienter og offentligheten har fått vite om de alvorlige avvikene. Smak litt på den folkens!

Les også

Ekstraordinært styremøte i Helgelandssykehuset med tarmkreftkirurgien i Sandnessjøen på dagsorden – saken går for lukkede dører

Ellers så må jeg rett og slett trekke litt på smilebåndet når jeg ser at det, helt forventa, hagler beskyldninger sør for Korgfjellet i denne saken.

At vi i Rana Blad etter grundig journalistisk arbeid, og nøye vurderinger, velger å publisere denne saken og dermed setter dagsorden, skal altså være en del av en plan for å torpedere helseministerens beslutning om Helgelandssykehuset 2025. Det blir også smått absurd når det påstås at hensynet til pasientene er underordnet i denne saken.

Saken er at det fra to meget kompetente hold, St. Olavs og Oslo universitetssykehus, er avdekket alvorlige avvik på sykehuset i Sandnessjøen. Det er ene og alene der fokuset, både til mine redaktørkolleger og ikke minst til styremedlemmene i Helgelandssykehuset, burde vært. Istedenfor dras det opp til en hinsides diskusjon om hvorvidt «lekkasjen» til oss burde politianmeldes.

Les også

Tarmkreftkirurgisaken: – Helgelandssykehuset vil oversende forholdene til Fylkeslegen

Sykehusdirektøren sier til Helgelands Blad at sykehusets jurist nå vurderer alvorligheten av den sensitive informasjonen i rapportene som ble lekket. Her kan sykehuset og juristen gjerne spare tid, hvis det skulle være av interesse. Vi i Rana Blad har ikke fått tilgang til sensitiv informasjon fra rapportene i det hele tatt. Å få denne alvorlige saken til å dreie seg hvem som er vår kilde, er en lite ærefull manøver.

I styremøtet tirsdag ettermiddag ble vi nemlig vitne til at styremedlem og ansattrepresentant Anders Ringkjøb fra Sandnessjøen, gikk til angrep på administrasjonen. Han klinte like godt til som første taler i styremøtet.

– Jeg synes det er utrolig uheldig at dette er kommet ut i mediene. Dette er ei skikkelig ripe i foretaket sitt omdømme, sa Ringkjøb, som mer enn antydet hvor han mistenkte at informasjonen til Rana Blad kom fra.

Jeg vil hevde at det slett ikke er ei skikkelig ripe i foretakets omdømme at dette kommer ut i mediene.

Det som derimot er ei skikkelig ripe i foretakets omdømme, er at det i Sandnessjøen er så mange alvorlige avvik at det anbefales at det ikke lenger skal utføres tarmkirurgi der.

Les også

Det vil være oppsiktsvekkende om ikke alle i Helgelandssykehuset, uansett hvor de har sitt arbeidssted, tar de klare anbefalingene fra OUS og St. Olavs på dypeste alvor

Den ripa er faktisk så dyp, at foretaket selv, dagen etter at opplysningen ble kjent gjennom Rana Blad, sporenstreks meldte avvikene til Fylkeslegen. Det er noe styremedlem Ringkjøb kanskje heller burde stilt spørsmål ved.

For det er månedsvis siden den første rapporten fra St. Olavs om de graverede forholdene på sykehuset i Sandnessjøen ble oversendt Helgelandssykehuset. Helt siden begynnelsen av juni har Helgelandssykehuset gjort det de kan for å holde dette hemmelig. Vi har blitt nektet innsyn i rapporten gjentatte ganger, og avslaget på innsynet er i flere runder klaget inn til Helse- og omsorgsdepartementet. Sykehuset har brukt finurlige paragrafer i Offentlighetsloven for å holde informasjonen i rapporten unna nettopp offentligheten.

Les også

To eksterne fagrapporter anbefaler å samle tarmkreftkirurgien i Helgelandssykehuset i Mo i Rana: – Høy dødelighet hos pasienter i Sandnessjøen gir grunn til bekymring

Kanskje ikke så rart, når det nå er kjent for alle hva som står der. Det har altså sykehuset vært kjent med siden før sommeren. Onsdag denne uka, flere måneder etter, er det altså presserende for Helgelandssykehuset selv å melde saken til Fylkeslegen. Det er grunn til å stille flere helt åpenbare spørsmål: Hvorfor ble ikke de alvorlige avvikene meldt til Fylkeslegen allerede i juni? Og ikke minst, hvor mange pasienter er operert i Sandnessjøen fra St. Olavs-rapporten kom i juni og fram til 2. september?

Jeg skjønner godt at leger i Sandnessjøen, som i vinter ivret etter å få åpna for operasjoner igjen, synes det er ubehagelig at det blir kjent at avvik på deres sykehus er så alvorlige at Fylkeslegen nå er koblet inn. Jeg skjønner godt at sykehusledelsen synes det er ubehagelig å stå i dette. Jeg skjønner at de gjerne skulle hatt et jerngrep rundt på informasjonsflyten i denne ubehagelige saken. De det derimot er aller mest ubehagelig for, er helt uomtvistelig pasienter og pårørende.

Operasjoner på sykehuset i Sandnessjøen har vært til fare for pasienter. Det bør verken leger, styremedlemmer, sykehusdirektører eller redaktører miste av synet.

Kommentarer til denne saken