Det sies at angrep er det beste forsvar. Det kan se ut som at valgkampstrategien til Ap er å forsøke å skremme velgerne med at en satsing på skolesektoren er uansvarlig og fører til kutt i alle andre tjenester. Men en usann påstand blir ikke sann ved å gjenta den flere ganger, Waage.

Vi spurte deg helt konkret hvorfor du i listetopp-debatten påsto at vi i skoleopposisjonen ikke var enige om hvor vi vil ha skoler, og hvordan du har regnet ut at vårt forslag koster 700 millioner mer en vedtatt struktur. Det første svarer du ikke på i motsvaret ditt, og det andre gjentar du bare uten å dokumentere påstanden.

Vi i skoleopposisjonen ønsker som kjent en redelig valgkamp. Siden ordføreren ikke vil dokumentere sin påstand om 700 millioner og ikke har fått med seg vår felles skoleplattform, vil vi komme med noen opplysninger.

Waage forsøker nemlig å gi inntrykk av at det skal massive endringer til for å oppnå vår ønskede skolestruktur. Sannheten er at det er relativt små grep som må til: ny barneskole på Ytteren (den gamle barneskoletomta ligger klar), ny prosjektert 8-10-fløy på barneskolen under planlegging på Gruben, samt nødvendige grep på Alteren, i samarbeid med lokalsamfunnet på Alteren.

Basert på erfaringstall fra lignende skoleprosjekt i Bodø (Tverlandet skole) og Ytteren ungdomsskole, kan vi sette opp følgende investeringsbudsjett:

 

Vi presiserer at dette ikke er en fasit, men estimater basert på kommunens egne tall og beregninger. Vi utfordrer nok en gang Waage til å dokumentere sin påstand om at dette skal koste 700 millioner.

Videre spør Waage hvordan våre 5 partier skal samarbeide om andre saker enn skole, og hvilken politikk vi skal føre i kommunestyret. Vi har vært tydelige på at vi er enige i skolesaken. De andre sakene vil avgjøres av flertallet i kommunestyret. Vi vil gjerne sende samme spørsmål i retur til Waage: Hvem skal gi Arbeiderpartiet flertall for deres valgønsker? Dere er jo langt unna å ha flertall sammen med SV. Er det Høyre som skal sikre at du blir valgt til ordfører igjen, og som skal gi Ap flertall for alle deres valgløfter?

Så til slutt. Vi startet forrige innlegg med å si at vi ønsker en redelig valgkamp. Vi har derfor brukt tid på å se hele pressekonferansen fra fjoråret da vi lanserte vår felles skoleplattform. Ingen av partiene sier der at vi skal «reversere» skolestrukturen. Ingen. Er folk i tvil så ligger hele seansen ute på Rana Blad sine sider og er enkelt å sjekke. Dette er en merkelapp dere forsøker å klistre på oss fordi «reversere» er et negativt ladd ord. Vi går til valg på en fremtidsrettet skolestruktur med pedagogisk forsvarlige klassestørrelser. Så får vi se på valgdagen om vi får tillit fra flertallet i befolkningen til å gjennomføre dette.

Johan Petter Røssvoll, Senterpartiet
Mats Hansen, Venstre
Allan Johansen, FrP
Anne Sofie Urke, KrF
Alf Helge Straumfors, Rødt