Gå til sidens hovedinnhold

Å innføre en slags «turistskatt» på ferjebillettene om sommeren slår hardt ut for reiselivsbedriftene og næringslivet generelt på kysten

Artikkelen er over 1 år gammel

Økning i sommermånedene rammer alle reisende, ikke bare turister. Fastboende må bære denne byrden det er med opptil 20 % økning av allerede økte priser, skriver Protestgruppa mot økte fergetakster i Nordland, Nina Bentzen, Lena Holmen, Kenneth Antonsen og Ann-Hege Lervåg

Leserbrev Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Uholdbart forslag!

Fylkesrådet har nå presentert nye priser på ferjesambandene: Vi i «Protestgruppa mot de økte fergetakstene i Nordland» er ikke fornøyd.

Prisene justeres nå ned til 2019-nivå, pluss en økning tilsvarende konsumprisindeksen for transportnæringen på 3,1%. De lengste sambandene skal skjermes for denne økningen slik at på f.eks. Trænasambandet blir prisene lavere enn 2019-nivå.

Dette er isolert sett positivt. Men prisene på de fleste fergerutene har økt betraktelig de siste årene. Reduksjon til 2019-nivå er dermed ikke godt nok for å bøte på de negative konsekvensene av prisøkningen. I 2019 kostet pendling med ferge fra Vega til Brønnøysund opp til 4.400 pr mnd. Økt pris på varer og tjenester kommer i tillegg.

For månedene juni, juli og august økes prisene til «mellom 15 og 20 prosent fra 2019-nivå».

Med fylkesrådets forslag risikerer reisende til og fra Løkta i Dønnasambandet å betale opptil 79,- pr. person og 244,- for bil. En familie på fire må da i verste fall ut med 962,- t/r.

Økning i sommermånedene rammer alle reisende, ikke bare turister. Fastboende må bære denne byrden det er med opptil 20 % økning av allerede økte priser. Fylkesrådet peker på at de som bruker fergene på sommeren skal betale for den økte kostnaden. Dette er en svært usosial tankegang, byrden kan ikke legges kun på kystbefolkningen. Fylkeskommunen bruker årlig store summer på turistsatsingen, de som er avhengig av fergene skal ikke betale ekstra skatt pga av fylkeskommunen lykkes med denne satsningen.

Å innføre en slags «turistskatt» på ferjebillettene om sommeren slår hardt ut for reiselivsbedriftene og næringslivet generelt på kysten.

Fylkesrådet begrunner økningen med at tilbudet om sommeren øker med at de setter inn 5 ekstra ferjer. Dette mener vi ikke er holdbart. De fleste sambandene vil ikke få økt kapasitet med ekstraferjer selv om det er behov for det, og vi mener det er uholdbart at kystbefolkningen på denne måten må bære de ekstra kostnadene alene. Dessuten sier vedtaket ingenting om de strekningene som får færre turer, eller hurtigbåtene som også har svært dyre billettpriser.

Vi mener dette forslaget ikke svarer på kritikken kystbefolkningen og reiselivet har kommet med etter prisstigningen 1.januar, og fylkesrådet har ikke lyttet til kravet om å følge soneregulativet som benyttes på riksveisambandene. Vi må fremdeles kjempe for å få prisene ned til et akseptabelt nivå!

Protestgruppa mot økte fergetakster i Nordland,
Nina Bentzen, Lena Holmen, Kenneth Antonsen og Ann-Hege Lervåg

Kommentarer til denne saken