Som ofte tidligere er jeg stort sett enig med deg, Inge Myrvoll. Statistikk kan brukes og misbrukes. Og tall kan framstå som svært forskjellige ut fra hva de ulike gruppene vil vise. Må pengene virkelig hentes fra en annen gruppe, eller er det mulig å bygge samfunnet innenfor dagens rammer?

Jeg vil starte med motsatt perspektiv fra deg, Myrvoll. Vi MÅ bruke mer på skole for å kunne ta oss av de stadig flere eldre. Det er ingen enten eller, men en nødvendighet. Alt i alt handler det om kunnskap og kompetanse, arbeidskraft og bolyst hos dem som skal gjøre jobben om 10, 15 til 20 år. Rekruttering. Skatteinngang. Omdømme. Framtidstro.

Å kutte kraftig eller nedprioritere skole og utdanning for å pumpe blindt inn i eldreomsorg, er en kunnskapsløs årelating av et samfunn. Man må starte med de unge, som har valgene og mulighetene til å velge Rana. Det gjør man blant annet ved å sikre dem en trygg og god oppvekst. Ja, det kan koste mer noen år framover, men det er den investeringen vi må gjøre for å skape et attraktivt og bærekraftig lokalsamfunn. Når vi lykkes med den jobben, vil vi få betalt tilbake – med renter.

Ikke minst har posisjonen forsikret oss at vi kan budsjettere med vekst, en konsekvens av flyplassen på Hauan. Dessuten har vi lite gjeld per innbygger i kommunen og nyinvesteringer tar ned driftsbudsjettene i andre enden.

«Tidenes skoleløft» (ifølge AP, SV og H) er gjort uten å rådføre seg med dem som skal drive skolen; ledere, lærere, elever og foreldre. Den helhetlige satsingen og planen for å bygge framtida for ungdommen, ble ikke prioritert. Faglige vurderinger ble ikke hensyntatt, og vedtaket ble gjort med et ønske om økonomisk innsparing. En innsparing som har vist seg å bli et økonomisluk. Det var et verdivalg. Nå blir det et nytt verdivalg!

Line Ellingsen

2. kandidat Rødt Rana

Inge Myrvoll: Jeg savner svar på hvordan vi skal dekke inn krevende utfordringer på omsorg, dersom vi skal reversere skolestrukturen

Det som har vært og fortsatt er Ranas utfordring er at vi bruker betydelig mer enn andre på skolelokaler