Under kjøkkenvasken har det i lang tid stått tre bøtter med henholdsvis en grønn, en blå og en «vanlig» pose.

Jeg har samvittighetsfullt skylt plast og kastet i den blå posen, matavfallet har havnet i den grønne posen og restavfallet har gått i den «vanlige» posen. I tillegg er selvsagt glass, papp og papir håndtert slik vi alle har fått beskjed om.

Jeg har fulgt regler og anbefalinger til punkt og prikke, og har hatt ei bestemt oppfatning av at dette miljøbidraget hjemme på kjøkkenet mitt har vært, og er, viktig. Og verdsatt.

Nå er jeg ikke like sikker lenger. I likhet med svært mange andre lar jeg meg provosere over det som nå er i ferd med å skje med plastsorteringa i regi av Helgeland Avfallsforedling (HAF). Det føles regelrett som ei kollektiv straff. For at andre ikke har giddet å gjøre det de skal, skal altså jeg straffes. Og ikke nok med det. Jeg, og alle andre som tar til motmæle mot dette nye systemet, blir i tillegg møtt med en belærende pekefinger og ei rimelig arrogant holdning fra HAF.

HAF kan argumentere så mye de vil. Det er et faktum at for oss som er kunder i selskapet, så vil den nye ordninga medføre forandringer som gjør det vanskeligere å kvitte seg med plastavfall.

– Dette må folk bare venne seg til.

– Dette er ikke vanskelig.

– Enkelte ser ikke løsninger.

Ja vel. Det er jo klar tale fra HAF. Om den er hensiktsmessig, er en annen sak. Å snakke slik til kundene sine, er det nok bare en offentlig monopolist som kan tillate seg.

Dessverre er det trolig at denne måten å kommunisere rundt den nye ordninga på, bidrar til at enda flere enn tidligere gir blaffen i å sortere avfallet. Å tro at å kjefte på kundene sine, og ikke ta på alvor de bekymringene som bringes til torgs, er veien å gå for å få samla inn mer reinvaska plast, er i beste fall naivt. Superenkel forskning her i redaksjonen tyder i alle fall på det.

– Mo i Rana ikke er den første byen som tar disse grepene.

– Dette er en prosess folk bare må venne seg til.

Er beskjeden videre fra HAF.

Jeg er fullstendig klar over at Mo i Rana ikke er den første byen som har den plastinnsamlingsordninga som nå er på trappene her. Jeg er også fullstendig klar over at jeg kommer til å venne med til dette nye systemet. For hvilket valg har jeg?

Jeg vet jo at det er store miljø- og klimagevinster ved å materialgjenvinne plastemballasje. Og selvsagt kommer jeg til å fortsette og bidra med min lille skjerv på hjemmefronten.

I 2019 ble 33 prosent av plastemballasjen fra norske husholdninger og næringsliv materialgjenvunnet, ifølge returselskapenes rapportering til Miljødirektoratet.

Når plast materialgjenvinnes, kan plasten brukes som råstoff i nye produkter. Dermed reduseres klimagassutslippene og energibruken sammenlignet med om produksjonen skulle skjedd med nye råvarer.

Dette er jo i alles interesse. Derfor er det litt bemerkelsesverdig at HAF, ved måten selskapet kommuniserer rundt den nye ordninga, har klart å terge på seg både privatpersoner og ikke minst borettslag.

Per Ivar Monsen, som er styreleder i borettslaget Byhagen Mo, er av dem som i våre spalter ikke har lagt skjul på hva han synes om ordninga som nå rulles ut. Han sparer ikke på konfekten og tar i bruk ord som forkastelig og arrogant om det han nå opplever fra HAF si side. Og han påpeker helt betimelig at dette tres ned over hodet på folk.

– Vi representerer rundt 3.000 boenheter og en stor prosentandel av styrene i disse borettslagene har kontaktet oss. De føler seg overkjørte av HAF, forteller Jørn Sandstedt som er seksjonsleder forvaltning i MoBo Helgeland.

Reaksjonene fra borettslag, og ikke minst i kommentarfeltene våre, tyder på at det er det mange som synes.

– De fleste er fornøyde med ordninga.

– Flertallet er positive til den nye ordninga.

– Noen er negative, og de høres best.

Er derimot meldinga fra HAF.

Hvordan HAF kan vite at de fleste er fornøyde med ei ordning som ikke er innført, skjønner jeg ikke. At HAF hadde foretrukket at de som er negative, og som de selv uttrykker det «høres best», hadde tidd stille, skjønner jeg derimot svært godt.

Ordninga som nå rulles ut er ei prøveordning ut året for Rana og Hemnes. HAF håper at dette blir bra slik at de kan få med de øvrige kommunene. Jeg håper selvsagt også at dette skal bli bra, men at det blir bedre enn den ordninga som jeg altså samvittighetsfullt har forholdt meg til gjennom mange år, tror jeg rett og slett ikke.

Jeg kommer til å få bedre plass under kjøkkenbenken og dårligere plass i boden. Og så gjenstår det å se om HAF får kundene sine til å sortere på den måten de ønsker. Det HAF i alle fall har fått, er sinte kunder.

Jeg må si som Sandstedt i MoBo: Vi får se hvor dette bærer.