Dette er appellen Waage holder på Løvebakken i dag: – Norsk kraft skal brukes til å utvikle Norge

Ordfører Geir Waage  sammen med Kjell-Idar Juvik under demonstrasjonen mot ACER i Rana. Tirsdag holder Waage appell i Oslo.

Ordfører Geir Waage sammen med Kjell-Idar Juvik under demonstrasjonen mot ACER i Rana. Tirsdag holder Waage appell i Oslo. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Ordfører i Rana, Geir Waage (Ap), skal vise sin motstand mot energibyrået ACER med en appell foran Stortinget tirsdag.

DEL

Ordfører Geir Waage skal delta i en fanemarkering utenfor Stortinget tirsdag, sammen med Barbro Auestad, Industri Energi,  tidligere tillitsvalgt i Hydro Sunndalsøra, ordfører i Høyanger Petter Sortland (AP), ordfører i Sunndal Ståle Refsti (AP) ordfører i Farsund Arnt Abrahamsen (AP)  og Hilmar Høl, leder Sogn og Fjordane AP (Årdal), skal han holde en appell for å vise at Rana er en av kommunen som ikke er for ACER.

Waage har sendt Rana Blad appellen han skal holde. Den kan du lese i sin helhet her:

I Nordland er den kraftforedlende prosessindustrien nøkkelindustri. Bedriftene Celsa, Elkem Rana og Glencore Manganese er utgangspunktet og tyngdepunktet i Mo lndustripark som er en av Norges største industriparker. Alcoa er nøkkelbedriften i Mosjøen. Planene om å etablere nye bedrifter i industriparken i Glomfjord bygger på tilgang til elektrisk kraft til konkurransedyktige priser.

Det bygges nå en eksportkabel til Tyskland fra Sørlandet. I tillegg har Statnett konsesjon på en ny kabel til England. Blir begge disse bygd så kan nesten halvparten av all norsk kraftproduksjon eksporteres. I tillegg til dette ønsker Regjeringen å åpne for private utenlandskabler. Det må Stortinget si nei til.

Krafta selges etter frimerkeprinsippet og vil gå dit prisen er høyest. I Norge er strømprisen vesentlig lavere enn i Storbritannia. Det er derfor all mulig grunn til å frykte at Norge vil importere en europeisk strømpris og miste vår viktigste konkurransefordel.

Foreløpig må krafteksport fra Nordland gå via Sverige. Men det er nå fattet vedtak om utbygging av en motorvei for overførsel av kraft fra Namsos til der eksportkablene starter ved Kristiansand. Da står det ikke lange biten igjen til Nordland. I denne situasjonen fremmes det forslag om at Norge skal avgi suverenitet til EUs energibyrå ACER. ACER har som formål å lage et felles europeisk nett for både gass og strøm der nasjonale hensyn ikke skal tas.

Mens dagens samarbeid er rådgivende, skal ACER fatte bindende flertallsvedtak. Konkret foreslås at ACER skal bestemme reglene for når strømmen skal flyte den ene eller andre veien gjennom eksportkablene. De vil også bestemme hvem som skal betale ved uenighet og det er uklart om Norge kan stanse eksportkabler ut fra nasjonale hensyn. Norge vil ved å avgi suverenitet til energibyrået ACER, avgi regulatorisk myndighet og styringsmuligheter som i dag ligger hos NVE og Statnett.

Som ordfører i Industrikommunen og kraftkommunen Rana mener jeg at norsk kraft skal brukes til å utvikle Norge, og regjeringen og Stortinget må reservere Norge mot suverenitetsavståelse til ACER.

Nord- Norge har et stort kraftoverskudd. Denne krafta må brukes til miljøvennlig industri i landsdelen. Det må ikke bygges flere utenlandskabler fordi vi trenger dem ikke. Stortinget må si nei til private utenlandskabler. Dagens norske energipolitikk med konsesjonsordninger, offentlig eierskap og kraftverksbeskatning må opprettholdes.

Å gå imot suverenitetsavståelse i energipolitikken betyr ikke at vi skal si opp EØS-avtalen. Den er viktig for å sikre norsk eksportindustri.

Mitt budskap som ordfører i Rana kommune som er industrihovedstaden i nord er kort og godt:

Norges beste klimabidrag er å foredle vannkraft til miljøvennlige produkter. Stortinget må si nei til myndighetsoverføring til EUs energidirektiv ACER.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken