Statkraft region nord er opptatt av at folk skal ferdes trygt i fjellet, men med våren og varmen, blir det ikke like lett å ta seg fram over alt i fjellheimen. Et usikkerhetsmoment er regulerte vann og dem har Statkraft en del av på Nord-Helgeland.

- Vi ser nå at det dukker opp råker rundt i våren vann. Spesielt ser vi at Kjennsvatn kan være skummelt nå, med råker i områder vi ikke har sett før og som ikke er merket. Vi ønsker ikke st folk skal gå seg ned i disse råkene. Vår bønn til dem som er ute på tur er å vise stor forsiktighet og holde seg på land, sier produksjonssjef Tore Bjørnå-Hårvik i Statkraft region nord.