Inne i fjellheimen til Hemnes kommune driver Statkraft Kjensvatn kraftverk, som nytter ut det 70 meter høye fallet fra Gresvatnet til Kjennsvatnet. Nå sviver turbinene inne i kraftverket for fullt. Dette virker inn på isforholdene.

– Vi har oppdaget ei stor råk i isen nedstrøms kraftverket. Denne råka strekker seg langs land oppover mot Kjensvasshytta, som Hemnes turistforening eier, sier produksjonssjef Tore Bjørnå-Hårvik for Statkraft region nord.

Han forteller at mannskaper fra Statkraft har vært på stedet og satt opp merker, men bemerker at isen også kan være utrygg også andre steder.

– Folk bør generelt være forsiktig ved ferdsel på regulerte vann. Vi ønsker ikke at folk skal gå seg ned i det kalde vannet, sier han.

Han ber derfor at folk som ferdes i området framover om å ta høyde for disse isproblemene, sånn at de får en sikker tur i fjellet.

– Det kan være vanskelig å se råka, siden det kan legge seg en tynn is oppå den. Kommer det i tillegg mer snø, kan det blir enda mer vanskelig, sier produksjonssjefen.