Advokat: – Styret i Helse Nord må beklage publiseringen og gi tydelig uttrykk for at det ikke støtter den kritikken som er fremsatt mot fagsjef Bukholm

Administrerende direktør Ceclie Daae beklager på vegne av Helse Nord at brevet fra enhetsdirektøren i Sandnessjøen ble publisert, men understreker at styret i Helse Nord ikke har tatt stilling til innholdet i brevet.