Gå til sidens hovedinnhold

Aino bidrar til å utrede muligheter for fremtidens distriktsskoler: - Skoler gjør lokalsamfunnet attraktivt, og næringslivet må ta ansvar

Skal fremtidens skoler bli gode nok og bosettingen styrkes på Helgeland, må offentlig og privat næringsliv ta ansvar, mener Aino Olaisen. Gjennom et distriktspolitisk initiativ fra Helgeland får hun nå utredet hvordan fremtidens distriktsskoler bør være. Resultatet kan bli et viktig verktøy inn i neste valgkamp.

Aino Olaisen, som selv er en markant næringsaktør, har tatt initiativ til et forprosjekt som utreder hvordan framtidens distriktsskole kan utvikles. Hun er også leder for styringsgruppen som er etablert for prosjektet.

- Det er mange grunner til at jeg tok dette initiativet. Men hovedinnfallsvinkel er at jeg er en bedriftseier fra distriktet. Jeg er opptatt av at lokalsamfunnene skal være attraktive. Det er forskjeller på distriktsskoler og byskoler, vi har en sterkt aldrende befolkning og demografien er ikke helt heldig. Dette er utfordringer som må tas høyde for i fremtiden, sier Aino Olaisen.

- Viktig med livskraftige bygder

To av selskapene hennes er med på å finansiere prosjektet. Selskapet Steinar Olaisen er tyngst inne med 150.000 kroner, bedriften Vigner Olaisen er også med, i tillegg kommer egeninnsats og kommunale midler fra Nesna. Utredningen skal ferdigstilles innen 1. august slik at den kan presenteres offentligheten, bli et konkret innspill i stortingsvalget og i viktige spørsmål som handler om distriktspolitikk og strategier for å utvikle hele landet. En grunntanke er å utvikle en FoU-modell som kan bli en motor i utviklingen av distriktskolene og samtidig gjøre skolen til en sentral aktør i lokalsamfunnsutviklingen. Både muligheter og utfordringer kan møtes med vilje til utvikling og nyskaping, mener Olaisen og da trengs samhandling mellom et aktivt FoU-miljø og den lokale skolen.

- Distriktene spiller en stor rolle i det grønne skiftet. Ikke bare på Helgeland, også i resten av landet. Da er det viktig med livskraftige bygder som har stor tiltrekningskraft og vi må se på hvilke muligheter vi har både med grønt skifte og digital kompetanse. Næringslivet må også kobles tettere på skolen og informere om hvilken kompetanse som trengs i fremtiden. Vi skal se på hvordan skolene kan utvikle seg, og det er en stor styrke for prosjektet at det er ressurser og spesialkompetanse på Nesna når det kommer til skole og distriktsutvikling, sier Olaisen.

- Spennende prosjekt med politisk fokus

De øvrige som er med i styringsgruppen er Jenny Myklebust, Maria Olaisen, Siw Moxness, Renate Nordnes, Hanne Davidsen, Lars Mogård Larsen og Arna Meisfjord. Jenny Myklebust er engasjert i førti prosent stilling til å lede forprosjektet. Hun har arbeidet med dette ei uke.

- Jeg gleder meg til å jobbe med et så spennende prosjekt som kan få regionale, nasjonale og internasjonale ringvirkninger, og møte utdanningsbehovet på Helgeland. Det er nå et stort politisk fokus på utvikling av distriktene og skole og utdanning trekkes da frem som noe av det aller viktigste, sier Jenny Myklebust.

Hun viser samtidig til at regjeringen har initiert to offentlige utredninger som påpeker at det bør iverksettes sterkere tiltak for å styrke bosettingen i distriktene. Regjeringens nordområdemelding peker på det samme.

- Næringsaktørene som skal sikre verdiskapning er avhengige av at folk vil bo og jobbe her og komme tilbake, og skolen må da brukes for å utvikle distriktene og lokalsamfunnene. Rapporten skal leveres politikerne og blir et viktig innspill til valgkampen.

Kommentarer til denne saken