Pensjonert kultursjef Vigleik Haga kjenner faren ved å kaste stein i glasshus, men kan ikke la være å påpeke faktafeil når han ser det i sykehusdebatten

Jærbuen fra Rana oppfattes av mange som en frisk stemme i støttegruppa for Sandnessjøen sykehus.