6. klasse: På Nesna skole er det tradisjon at 6. klassingene med foresatte stiller opp som arrangører av 17. mai-arrangementet. Frode Ulriksen og Kathrine Fosshei til høyre.

– I utgangspunktet er det foreldrene som styrer, men vi drar med oss ungene så langt det går

På Nesna har 6. klassingene medbestemmelsesrett når de beste isene skal plukkes ut til 17. mai-salget.
Av
Publisert