Vraker flyalarm og SMS. Slik blir den nye katastrofevarslinga

Nå vil Regjeringa innføre et helt nytt varslingssystem.