LESERBREV: Å føre en ansvarlig alkoholpolitikk er en utfordring i 2015, det er desto mer viktig.

Et enstemmig kommunestyre har vedtatt en alkoholpolitisk handlingsplan for byen vår, og i planen står det spesifikt at «det som hovedregel ikke gis alminnelig skjenkebevilling til etablissementer som er plassert i varehus eller kjøpesenter.»

Siden Peppes Pizza valgte å etablere seg i lokalene under de eksisterende forutsetninger, så tviler vi ikke på at de kan leve godt med situasjonen slik den er.

Vi som politikere har et stort ansvar når det gjelder å justere balansegangen mellom tilgang til alkohol og skadevirkningene av alkohol i vårt lokalmiljø.

Rana KrF ønsker å føre en ansvarlig alkoholpolitikk. Høyre med flere velger å være næringsvennlige, og vi velger å vise solidaritet med dem som sliter og har utfordringer som er rusrelaterte. Alkohol er en lovlig vare i Norge, og vi ønsker ikke å forandre på det, men vi mener at de av oss som ikke har problemer med alkohol tåler både betale og forsake litt ekstra for at færre barn og voksne får ødelagt livene sine som følge av alkoholmisbruk.

Mange barn og unge, i alle fall de som begynner å bli tenåringer, oppholder seg i kjøpesentre, og dette er en arena vi mener bør være totalt fri for eksponering av alkohol. At Peppes Pizza må ha egen inngang adskilt fra resten av senteret, mener vi er absolutt nødvendig sett ut fra et forebyggingsperspektiv. Det vil ikke være til det beste for vårt lokalsamfunn at vi som politikere følger en populistisk tanke som hele veien legger til rette for dem som lever av å produsere og selge alkohol.

All forskning viser at økt tilgang gir økt forbruk, og SIRUS (Statens institutt for rusmiddelforskning) slår fast at regulering av pris og den fysiske tilgangen til alkohol er blant de mest effektive tiltakene for å begrense alkoholskader. Viktig er også å merke seg at vår egen lokale folkehelseplan påpeker at alkoholkonsumet har økt på grunn av økt tilgjengelighet!

Til slutt vil vi ønske Peppes Pizza hjertelig velkomne til Rana.

LES OGSÅ - (NB: RB Pluss): Peppes oppgitt - må stenge for å åpne

LES OGSÅ Tror på pizza-løsning

Ønsker du å holde deg oppdatert på det som skjer på Helgeland? Følg Rana Blad på Facebook og få nyheter, sport, kultur og meninger rett i din nyhetsfeed.