Peppes Pizza ønsker å åpne lokalet inn til Amfi slik at det blir mulig å gå direkte mellom restauranten og kjøpesenteret. Peppes vil og gjerne ha skjenkebevilling for sprit.

De har tidligere fått nei til begge ønskene, men har på nytt søkt om tillatelse.

Helse- og sosialutvalget må nå ta stilling til dette, men administrasjonen innstiller på avslag primært fordi det har ikke vært noen forandringer i alkoholpolitisk handlingsplan siden søknaden sist ble behandla.

Rana kommune kan heller ikke se at det er kommet noen nye opplysninger i saken som tilsier at søknaden skal innvilges, og åpning inn til fellesareal i Amfi Mo i Rana bør tillates, eller at bevilling for alkoholholdig drikk gruppe 3 bør innvilges.