Livets stormer krever mye energi

Midt i livets utfordringer er det ofte helsen som først blir nedprioritert. Men det er da man virkelig trenger å ta godt vare på den.

Livets stormer krever mye energi, koronatiden har vært ekstremt tøff for mange. Det er helt greit å kjenne på at det har vært mye. Vi kan likevel planlegge for helsen vår så godt vi kan, selv om livet skjer.

Planlegging er halve jobben, og man kan ha både en plan A, B og C. Det spiller ingen rolle så lenge man gjør det beste for helsen sin til enhver tid.

Helse er så mye mer enn bare kosthold og trening, og trening har også utrolig mange nivåer. Det å være sterk betyr mye. Sterk for å forebygge plager, og for å sikre seg en god alderdom. Men også sterk mentalt.

Fysisk og psykisk helse henger sammen. Og styrke er så mye. Det som for en person virker lett, kan for en annen kreve mye energi. Her vi må ha stor takhøyde. For noen er en god helse å løfte maks på trening. For andre er det viktigst å ha god helse til tross for sykdom, skader eller stress. For mange handler det om en god livskvalitet til tross for det som skjer i livet.

Trivsel skaper en god helse. Når man trives produserer man «lykkehormoner», og stresshormonene avtar. Og uansett hva man står i, så er det godt å kjenne på at man tross alt har flere muligheter også da.

En god helse handler også om å være sterk i stormen, ta gode valg selv om man har det vanskelig. Og noen ganger handler det om noe så «enkelt» som å stå opp for seg selv, eller for andre. Sliter du selv, be om hjelp, og ikke gi deg. Det finnes hjelp for absolutt alle. Ser du noen andre som sliter? Støtt og lytt, og ikke vær redd for å stille spørsmål.

Det å finne en balanse når livet skjer, er ikke lett. Men så lenge man gjør sitt beste, og tar bevisste valg så kommer man langt.

I jobben min som personlig trener ser jeg ofte at helsemål kan være sammensatte og forskjellige. Det er viktig å se helheten for å vite hvor man skal starte. Noen ganger er det også viktig å restarte og ta museskritt.

Vi har alle forskjellig utgangspunkt og behov, men noe er likevel grunnleggende. Alle trenger påfyll for å holde seg friske og sterke, dette vet vi. Likevel er det noen ganger så vanskelig å få til, spesielt når det stormer.

I stressende tider er man kanskje ikke alltid like gode på å lytte til kroppen. Vi klarer ikke alltid å gi den det påfyllet den fortjener. Ikke bare i form at føde og aktivitet, men også i form av mentalt påfyll. Påfyll mennesker imellom, for man trenger hverandre. Man trenger gjensidig støtte og forståelse.

Alle trenger å bli sett. Det er så grunnleggende, men noen ganger så vanskelig å få til, spesielt idenne koronatiden. Det er mye ensomhet der ute, som kan føre til en negativ spiral. En spiral av dårligere helsevalg. Uansett hva man står i, så har man alltid flere valg!

Man kan alltid gjøre det beste ut av enhver situasjon. Om det er koronaen, stress, helse, sykdom, ensomhet, hendelser eller dårlig påfyll, så trenger helsen at man tar godt vare på den! Mer enn noen gang når det stormer rundt oss.

Helse er å være der for andre, men også for seg selv. Støtte seg selv og ta gode valg selv om det er tøft. Selv om det betyr å tråkke utenfor komfortsonen. Vi trenger å forebygge. Da tåler man også mer. Et eksempel på det er da mannen min ble operert. Det at han hadde trent på forhånd gjorde at opptreningen i etterkant ble lettere, til tross for mange uker i sykesengen.

Det er mange som har måttet stoppe opp i denne koronatiden. Man har blitt tvunget til å lande, utsette, eller ha hjemmekontor, og noen har også mistet jobben sin. Og på toppen av dette så skjer også livet i tillegg til pandemien for de aller fleste.

Helsen kommer alltid først. Og kanskje har det også vært bra for noen å stoppe opp? Bra for de som trengte å få bort jobbstress og fullpakkede hverdager. Bra for dem som fikk bedre tid til familie. Bra for de som trengte å restarte? Den vanskelige tiden har også bidratt til refleksjon, og vanskelige tider gjør oss også sterkere og klokere.

Jeg håper vi får en mer balansert hverdag i etterkant av pandemien, medmer tid til bevisste helsevalg, og mer tid til hverandre. Hadde alle bare visst hvor viktige de er, så hadde ingen noen gang tvilt på seg selv igjen!

Alle har noe de er gode på, alle kan bidra, alle kan blomstre. Og vi kan alle så et lite frø! Vi er så viktige for hverandre!

Når alle blomstrer, får vi også et sterkere samfunn. Et sterkt samfunn betyr også et trygt samfunn. Vi kan nok aldri beskytte oss helt fra sykdom, hendelser eller pandemier, men vi kan forebygge. Vi kan bygge en så sterk helse som bare mulig! Vi kan bli sterkere enn hverdagen!

En god helhetlig helse, gir stor gevinst for oss selv, og alle rundt oss. For når vi har det bra, så har vi også mer å gi.

Vi kan alle være med på å bidra til andres helse. Vi er alle viktige brikker i et trygt og godt helsesamfunn. Vi er tryggere når alle har en sterk helse. Det er vel også Utøya 2011 et godt eksempel på?

Jeg ser fram til, ikke bare en covidfri tilværelse, men også mer åpenhet rundt vår helhetlig helse. Jeg håper at denne tiden som har vært, har lært oss å ta enda bedre vare på den.

Og alt starter på det mentale plan, med våre tanker og våre bevisste valg. Det krever litt øving å lytte til kroppen. Det krever øving å ta vare på den, både fysisk og mentalt.

Ingen er gode på det hele tiden, men øvelse gjør mester! Man kan øve på å kjenne bedre etter når man trenger en pause. Man kan øve på å ta gode helsevalg ut fra eget ståsted, ut fra livssituasjon, stressnivå eller evner. Man kan øve på å lytte. Man kan også øve på å ta helsevalg ut fra tidligere opplevelser ogerfaringer, og ikke sammenligne oss med andre. Kanskje trenger man i perioder å beskytte helsen ekstra godt? Og det er helt greit! Man kan alltid starte på nytt!

Ikke la livet komme i veien for helsen, ta vare på helsen hele livet.

Elin Jenssen Stenersen,
Personlig trener