Mangler rekkverk og lys, så fortsatt vil det i perioder bli regulering på Alteren