Alvorlig sykdom påvist i oppdrettsanlegg

Mattilsynet har iverksatt tiltak etter at Infeksiøs Lakseanemi er påvist til Nova Sea.