– Ut fra funn på stedet er det mistanke om at kvinnen kan være utsatt for vold, og politiet har iverksatt etterforskning. Ingen er per nå pågrepet og siktet i saken, men politiet har satt inn store ressurser for finne den eller de som er ansvarlig for volden, sier politiadvokat Joachim Nymann via et presseskriv.

Slik politiet vurderer det er det ikke grunn til å tro at gjerningspersonen eller gjerningspersonene utgjør en fare for noen andre.

Det ble i løpet av natten iverksatt en rekke etterforskningsskritt, og etterforskningen pågår fremdeles for fullt. Politiet har blant annet sikret spor på åstedet, foretatt en rekke vitneavhør og foretatt rundspørring i lokalmiljøet der hendelsen har skjedd.

Politiet mottar gjerne tips fra publikum i saken.