Gå til sidens hovedinnhold

Ambulansebåt: – Er alle opplysninger kommet fram?

Ambulansebåt Helgelandssykehuset versus Nordlandssykehuset.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I de siste 25 år har det vært en rivende utvikling i ambulansetjenesten, der en har gått fra å være en ren transporttjeneste til å utøve avanserte akuttmedisinske tiltak prehospitalt.

Det har vært et fokus på kompetansebygging der grunnpilaren har vært fagkompetanse (fagbrev), som senere har fått sitt eget studium på høyskole/universitet. (Paramedic)

Ambulansepersonellet har fått en høyere akademisk status, samtidig som tillit mellom legetjenesten i kommunene og ambulansetjenesten økes. Samarbeidet mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten er essensiell i behandlingen av den enkelte pasient.

Det er særs viktig at pasientene får den nødvendige helsehjelp så raskt som mulig når minuttene teller. Eksempelvis når et individ får et hjerteinfarkt er tid til behandling essensiell i forhold til overlevelse og videre livskvalitet. Ambulansetjenesten starter med det som kalles metalyse behandling (Plumbo, som løser opp blodpropp i hjertet) hvis ikke tid til PCI er veldig kort. Det er et utall av mange andre sykdomstilstander og skader som kreves hurtig respons fra helsetjenesten. Dette er nedfelt i Forskrift om krav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus

§ 15. Bil- og båtambulansetjenesten

Bil- og båtambulansetjenesten utgjør sammen med kommunal legevaktordning den lokale akuttmedisinske beredskap og skal primært:

a)

dekke behov for primær diagnostikk og stabilisering og eventuell behandling av akutte skader og sykdomstilstander

b)

bringe syke/skadde pasienter til adekvat behandlingsnivå i helsetjenesten når pasienten har behov for overvåking og/eller behandling.

Responstid fra AMK varsles til ambulanse er på hendelsessted.

Tiden det tar fra en potensielt alvorlig hendelse inntreffer til en pasient har fått nødvendig helsehjelp er ofte av avgjørende betydning for å unngå unødvendig død, tap av leveår og funksjonsnivå eller lidelse. For flere akutte tilstander som hjertestans, hjerneslag, akutt hjerteinfarkt og alvorlige traumer er rask responstid med på å redde liv og bedre pasientens sjanser til å bevare funksjonsnivå.

Kjennskap til hvor lang tid det tar før en ambulanse er framme kan brukes til å planlegge ressurs- og kapasitetsplanlegging, og for å identifisere tiltak som kan bidra til å redusere responstiden.

Med disse ord ønsker jeg å belyse hvordan god ressursstyring kan være med på å redusere responstid og gi nødvendig helsehjelp raskere enn ved dagens tilbud.

Meløybassenget og Gildeskål betjenes av båt fra Ørnes som frakter ambulansepersonell ut til pasient. Dette er ingen ambulansebåt som er bemannet med ambulansepersonell, og har heller ikke utstyr om bord for krevende syke pasienter. Dette må i så fall bæres om bord for hvert enkelt oppdrag.

Båten kan kun gå til flytekai da den ikke er utstyrt med heis. Dette øker risikoen for uheldige hendelser ved dårlige værforhold.

I hvert enkelt oppdrag må det vurderes om ambulansene på Ørnes er ledig for å ta et oppdrag, eller om det må benyttes personell fra nabokommunen Gildeskål, eventuelt personell fra Engavågen. Mannskapet som betjener båten har en responstid på 30 minutter (tiden det tar for oppdraget er gått fra AMK, til båten er klar til å gå).

Tid til nødvendig helsehjelp er avgjørende for pasientens liv og helse.

For Gildeskål er det god ressursstyring å bruke helikopter fra Bodø, eller redningsskøyte ut til Arnøyene eller områder rundt Bodø.

Ambulansebåten Eyr Myken som er stasjonert på Rødøya, har den siste tiden vært linket til et samarbeid om overtakelse av Meløybassenget og eventuelt oppdrag i Gildeskål som ikke er akutt. Denne båten var ferdigstilt i 2012 og levert av Brødrene Aa. Den er 20 meter og har en toppfart på 36 knop. Båten er bygget som en ren ambulansebåt, utstyrt med to bårer, medisinteknisk utstyr og heis. Den har også gått i kommunal tjeneste med leger, helsesykepleier og jordmor. Av den grunn er båten utstyrt med langt mer avansert utstyr enn det en bilambulanse kan tilby.

Det kan nevnes:

CRP (betennelsesreaksjon) HB (blodprosent) Troponin test (hurtigtest som sikker påviser hjerteinfarkt, lunge emboli eller dyp venetrombose) Urinstix (Påviser urinveisinfeksjon) Doppler (fosterlyd) Et større utvalg av medisiner enn bilambulanse. Direkte link til sykehus

Det vurderes nå et prosjekt med Dialysebehandling prehospitalt.

Mannskap og Ambulansepersonell er kasernert på stasjon og har en aktiveringstid på maks 10 minutter. Det vil si at aktiveringstid tatt i betraktning har Eyr Myken allerede gått i 20 minutter med 36 knop før Ørnesbåten har forlatt kai Ørnes.

Tidsbruk fra Rødøya til Ørnes er beregnet til 40 minutter maks.

Fra Rødøy til Meløysjøen som har fast kai – 25 minutter

Fra Rødøy til Støtt 40 minutter

Fra Rødøy til Ågskardet 25 minutter

Fra Rødøy til Sør Arnøy 1 time og 5 minutter

Fra Rødøy til Bolga 20 minutter.

Ved økte oppdragsmengder på land kan båten være et alternativ for transport videre til Nordlandssykehuset i Bodø. Det er eksempelvis 40 sjømil fra Bolga til Bodø og i godt vær vil transporten ta 1 time og 15 minutter. Det er derfor en stiller seg undrende til om at alle opplysninger er framkommet før avgjørelsen ble fattet om vedtak om samarbeid innstilles.

Viktigheten av å ha et godt tjenestetilbud til innbyggerne burde vært i alles interesse. Det er ingen arbeidsplasser som vil gå tapt med en endring av struktur, men beredskapen langs hele kysten vil bære frukter med et slikt samarbeid.

Dagfinn Johansen

Pensjonert ambulansebåtskipper, Rødøy

Kommentarer til denne saken