Driften av luftambulansene foregår mandag morgen som normalt, opplyser helseforetaket Luftambulansetjenesten.

– Alle flyene går som normalt, og beredskapen er ikke påvirket av beredskapen, opplyser kommunikasjonsrådgiver Elin Åsbakk Lind i Luftambulansetjenesten til NTB.

De sitter med det overordnede ansvaret for luftambulansene i Norge.

Søndag trådte NHOs lockout i kraft, noe som betyr at de 450 medlemmene i Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) ikke får lov til å møte på jobb. Dersom lockouten setter liv og helse i fare, kan regjeringen gripe inn og avslutte arbeidskonflikten med tvungen lønnsnemnd, hvor lønnsoppgjøret avgjøres av en egen nemnd.

Arbeidsdepartementet opplyser til NTB mandag morgen at de følger med på konflikten.

– I den forbindelse innhentes nødvendig informasjon fra Helsetilsynet. Det er vanlig rutine i en arbeidskonflikt som dette, skriver departementet i en epost.

Babcock, som drifter og vedlikeholder ambulansefly i hele landet, har fem flyteknikere som ikke er organisert og som dermed ikke omfattes av lockouten.

Mandag har de to flyteknikere på jobb, én i Brønnøysund og én i Oslo. Fra tirsdag vil de også ha en på plass i Tromsø.

– Men øvrige baser er uten flyteknikere. Dette gjelder for eksempel basene i Alta og Kirkenes, som er viktige for akuttberedskapen i Finnmark. Hvis det skjer noe med flyene der blir de stående, sa daglig leder Marius Hansen i Babcock Norden til NTB søndag kveld.

(©NTB)