Statsministerens kontor har engasjert Anette Kristine Davidsen som politisk rådgiver for fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran fra og med 2. mai. Dette melder Nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding.

Davidsen er 28 år, opprinnelig fra Hadsel i Vesterålen, og har bred erfaring fra politikken og sjømatnæringen. Hun er bosatt i Sandnessjøen.

Davidsen kommer fra rollen som kommunikasjonssjef i Nova Sea. Davidsen har også tidligere erfaring som myndighet- og samfunnskontakt i LetSea, Fiskeriparken Egga Utvikling på Myre, og i Agenda Nord-Norge. Hun har sittet som vararepresentant på Stortinget for Nordland Arbeiderparti i inneværende periode.

Politisk rådgiver Peter Eide Walseth har sin siste arbeidsdag 6. mai som politisk rådgiver for fiskeri- og havminister Skjæran.