Anita flyttet til sin mor for å ta vare på henne gjennom koronakrisen, da hjemmetjenesten måtte prioritere tjenester som sikrer liv og helse. - Du skal bare fortsette å bo her, for vi har det så koselig i lag

Anita Sollie har flyttet hjem til moren Silja Skog, for å stille opp der hjemmetjenesten normalt gjør jobben. I disse koronatider må omsorgskontoret prioritere det som er livsnødvendig.