Anmeldelsen mot Helgelandssykehuset etter oppslag om tarmkreftkirurgi i Sandnessjøen er i en avklarende fase. Fylkesmannen: – Ikke et åpenbart brudd på taushetsplikten slik vi ser det