I 2020 ble det levert 1.615 anmeldelser for vold mot politiet. Dette er nesten en tredobling fra 595 anmeldelser i 2004.

Ifølge tall som Politiforum har hentet fra Politidirektoratet har antall anmeldelser av vold mot politiet økt kraftig de siste årene, med en tredobling på 16 år.

En spørreundersøkelse som fagbladet har gjort, viser også at omtrent en av fem voldshendelser ikke blir anmeldt.

Leder Sigve Bolstad i Politiets Fellesforbund syns funnene er skremmende.

– Særlig funnene knyttet til antallet som har vært utsatt for vold er sterkt urovekkende. Det er også urovekkende at de ikke blir fulgt opp mer, og at ikke alle sakene anmeldes, sier han til Politiforum.

Fungerende seksjonssjef for HMS i Politidirektoratet (POD), Camilla Vedi, mener det kan være flere og sammensatte årsaker til at det har vært en økning i tallet på anmeldelser over tid.

– Vi gjør det vi kan for å styrke våre folk slik at de skal håndtere hendelser de kommer opp i på en god måte. Hvis de blir utsatt for noe, så skal vi som arbeidsgiver støtte dem på beste måte og følge opp, sier Vedi.

(©NTB)