Anne Ekroll har jobbet i banken siden 1994 og blir Finansdirektør.

Fra å ha full kontroll på risikostyringen i banken som direktør for risikostyring og dermed en tilbaketrukket jobb i kulissene, får Anne Ekroll en mer utadrettet stilling som Finansdirektør fra 1. november.

– Finansdirektørstillingen er en svært spennende og utfordrende stilling og jeg ser fram til en mer synlig rolle og bidra til å tydeliggjøre vår plass som Lokalbank i en region der det vil skje mye i tiden som kommer, sier påtroppende Finansdirektør i SpareBank 1 Helgeland, Anne Ekroll i en pressemelding.

– Jeg er svært godt fornøyd med at vi har rekruttert denne viktige stillingen fra vår egen ledergruppe. Det er få som har så lang og bred erfaring som Anne, både faglig og i organisasjonen vår, sier administrerende direktør Hanne Nordgaard.

Lang erfaring

Anne er utdannet økonom og revisor har tidligere jobbet i PWC. Men mest av alt har Anne jobbet i bank, og hun har både vært internrevisor, bedriftsrådgiver, ansvarlig for systemstøtte, kreditt og depotsjef, og sist, men ikke minst; direktør for risikostyring.

– Min fordel er at jeg kjenner god bankdrift og bredden i det, og jeg tar med meg all min erfaring fra de ulike avdelingene i banken og gleder meg stort til å jobbe tett med de gode folkene i Økonomi- og finansavdelingen og i samspillet mellom avdelingene.

Fagnettverk

Sparebank 1 Helgeland er en del av Sparebank1-alliansen, som består av 15 selvstendige sparebanker i Norge som retter seg mot folk og bedrifter flest. Dette innebærer at den nye finansdirektøren både har god støtte i egen organisasjon i tillegg til et kollegie i SpareBank 1 alliansen.

I tillegg til de to damene helt på topp, består ledergruppen av Øyvind Karlsen (Forretningsutvikling), Bjørn-Tore Brønlund (Bedriftsmarkedet) og Dag-Hugo Heimstad (Privatmarkedet).

I tillegg skal det nå rekrutteres en ny person inn i stillingen Anne Ekroll hadde som direktør for risikostyring.

Nåværende Finansdirektør Sverre Klausen slutter i banken 1. november, og går over i en deltidsstilling som daglig leder for Sparebankstiftelsen Helgeland, som er bankens største eier.