Annfrid Olsen går inn som prosjektleder i ett av RU sine nye satsingsprosjekt «Invest in Rana-region», skriver Rana utvikling i en pressemelding.

Formålet med prosjektet «Invest in Rana-regionen» er å innføre en profesjonell og strukturert tilnærming for tilrettelegging av nye virksomheter i regionen. RU ønsker sammen med et strategisk partnerskap å utvikle vertskommunerollen for innkommende henvendelser av høy kvalitet. Samtidig ønsker vi å igangsette målrettet arbeid for å tiltrekke oss nye virksomheter. Dette vil være innen næringer hvor regionen har nasjonale og internasjonale komparative fortrinn, sett i sammenheng med internasjonale makrotrender.

Prosjektpartnerskapet består foreløpig av Rana kommune, Nesna kommune, Hemnes kommune, Lurøy kommune og Rana Gruber. RU er i dialog med flere selskaper i privat næringsliv om deres deltakelse. Prosjektet er delvis finansiert av Nordland fylkeskommune og det legges opp til et strategisk samarbeid med Bodø kommune jfm samarbeidsavtalen mellom Bodø og Rana.

- Annfrid har vært i RU i over 13 år og har god erfaring med å lede både små og store prosjekter – i tillegg til at hun har ledet arbeidet med utvikling av flere ulike konsepter innen Etablererservice. Jeg er glad for at Annfrid er motivert til å bruke sin kompetanse i dette prosjektet sier adm.dir i Rana Utvikling, Ole M. Kolstad.

- Jeg trives godt i RU og når muligheten kom til å lede et såpass spennende prosjekt som involverer både næringsliv og nabokommunene i regionen vår kunne jeg ikke unngå å melde min interesse for prosjektlederjobben sier Annfrid Olsen.

RU ser for seg å sette inn forholdsvis store ressurser i dette prosjektet og vil også benytte kompetansen til de andre ansatte. I tillegg vil det legges opp til et praktisk og nært samarbeid med nabokommunene.

Regionen har en rekke gode forutsetninger for nye og fremtidsrettede virksomheter. Vi har rik tilgang på vann og kraft, vi har en variert kompetanse innen flere ulike næringer både offentlig og private og vi har en industrikultur i verdensklasse, vi har tilgjengelige areal og gode politiske rammevilkår som eksempelvis redusert arbeidsgiveravgift. I tillegg har vi ett arktisk klima og god tilgang på ulike råvarer og mye mer. Denne informasjonen må samles inn, systematiseres og løftes ut slik at potensielle nye investorer og virksomheter lett får innsikt forklarer Olsen om hva som når blir viktig på kort sikt. Videre er ambisjonene å jobbe svært målrettet opp mot virksomheter som i dag ikke har sitt virke på Helgeland, men som kan ha interesse av å etablere seg her.

- Jeg er glad for at vi også har et så nært og godt forhold til Mo Industripark som sannsynligvis er fremst i Nord-Norge på denne type arbeid. Vår ambisjon er å understøtte og utfylle dette arbeidet . Målsettingen er veldig klar; flere nye arbeidsplasser til Rana, Hemnes, Nesna og Lurøy slik at vi får flere folk i arbeid og at det etablerte næringslivet får enda flere aktører å gjøre business med sier Kolstad, står det i pressemeldingen.