Sissel Karin Andersen (52) er ansatt som direktør for organisasjon og administrasjon i Helgelandssykehuset HF. Hun er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen i Bergen, og kommer fra stillingen som assisterende rådmann i Hemnes kommune.

- Dette var en mulighet jeg ikke kunne la gå forbi. Helgelandssykehuset er en av regionens største kompetansearbeidsplasser og er inne i ei utrolig spennende tid. Jeg er både stolt, glad og ydmyk over å ha fått muligheten til å være med når det framtidige sykehustilbudet skal utformes, sier Sissel Karin Andersen.

Bred erfaring

Bakgrunnen til Helgelandssykehuset sin nye direktør for organisasjon- og administrasjon er siviløkonomutdanning med tilleggsutdanning i prosjektledelse. Etter endt utdanning har hun bodd på Østlandet i 25 år. Der har hun jobbet for selskaper som IBM og 4human. Hun har bred erfaring med prosjektledelse, leveranser og organisasjonsutvikling. For tre år siden ble hun ansatt i Hemnes kommune som stabsleder med ansvar for alle administrative fagområder i kommunen. Fra nyttår gikk hun over i stillingen som assisterende rådmann i kommunen.

Sissel Karin Andersen er gift og har tre barn. Hun er født og bosatt i Rana, men har sine aner fra Dønna. På fritida tilbringer hun mye tid på familiehyttader. Hun tiltrer stillingen 1. desember.

Endringsprosess

- Med Sissel Karin har vi fått på plass en leder med erfaring innenfor organisasjon og administrasjon som Helgelandssykehuset har stort behov for i årene som kommer. Vi er inne i en stor endringsprosess der det nye Helgelandssykehuset skal skapes, og jeg er sikker på at vi har fått rett person med på laget for å få gjennomført de organisatoriske endringene som kommer på en god måte, sier Hulda Gunnlaugsdottir, administrerende direktør i Helgelandssykehuset HF.