[AVISA NORDLAND] Nordlandssykehuset bekrefter at nok en ansatt er smittet av Covid-19. Det opplyses ikke på hvilket sykehus vedkommende er ansatt ved, men det skal være kontroll på situasjonen.

- Det som skjer når en ansatt blir smittet, er at det gjennomføres smitteoppsporing rundt vedkommende. Folk som har vært i nærkontakt, blir tatt ut i karantene, sier kommunikasjonssjef Randi Angelsen.

Hun forklarer at sykehuset har strenge smitteverntiltak, og det er ikke forbundet med fare å komme til noen av sykehusene.

Nordlandssykehuset har sykehus i Bodø, Gravdal, Stokmarknes, og i Rønvik.