38 prosent av dem som jobber på NRKs lisenskontor i Mo i Rana svarte i en intern undersøkelse at de har mottatt trusler eller blitt trakassert.

Det er høyest andel av alle NRKs avdelinger, skriver NRK.

Spørsmålet de har besvart er: «Har du mottatt eller blitt utsatt for noen form for vold, trusler, trakassering eller uønsket oppmerksomhet knyttet til jobben din i NRK de siste to årene?».

Det kommer også fram i undersøkelsen at 38 prosent ikke varsler om truslene eller trakasseringen.