Ansatterepresentantene i Helgelandssykehusets styre har uttalt at arbeidsmiljøet er godt. Hovedverneombud i Sandnessjøen skylder på foretaksledelsen når antall HMS-avvik øker