Ansattes fagforeninger forbereder valg av representanter til styret i Helgelandssykehuset