Nordland Venstre konstaterer at klagen på vedtaket om leteboring ved Trænarevet ikke førte fram i behandlingen i Klima- og miljødepartementet. Vi er skuffet over dette, og må motvillig erkjenne at systemet med tillatelser som er gitt vanskelig kan overprøves uten å fatte ulovlige vedtak.

Både naturen, miljøorganisasjonene og Venstre er fanget av et vedtak gjort i 2011, hvor den rødgrønne regjeringen åpnet området rundt Trænarevet for leteboring. Venstre stilte den gang spørsmål i Stortinget om vedtaket ville være i strid med de miljøfaglige rådene. Ap, Sp og SV valgte å sette hensynet til oljenæringen foran hensynet til miljøet, og åpne for letevirksomhet ved Trænarevet.

Saken om Trænarevet viser hvor viktig det er å verne sårbare områder mot oljevirksomhet. Da Venstre gikk inn i regjering, fikk vi flertall for at områder som Lofoten, Vesterålen, Senja, Skagerak, Jan Mayen, Mørefeltene og iskanten ikke skal åpnes for oljevirksomhet. Vi vil fortsette å kjempe for å verne disse og nye sårbare områder, og for at mer olje skal ligge i bakken også av hensyn til klima.

I 2020 skal Forvaltningsplan for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten revideres. I denne vil det bli avgjort hvor langt nord grensen for petroleumsleting skal gå og definisjonen av det særlig verdifulle og sårbare området ved iskanten (SVO iskantsonen) skal fastslås. Faglig forum la i mai fram sitt faglige råd om definisjon av iskanten. I flertallet av rådene ligger grensen for iskanten mye lengre sør enn tidligere definisjoner. Nordland Venstre fikk sammen med Unge Venstre flertall for en uttalelse til Venstres landsstyre i oktober, som gir marsjordre til Venstre i regjering om å legge faglige råd til grunn, gi Barentshavet nord varig vern og flytte grensen for iskanten sørover. Våre folk i regjering vil kjempe mot ny petroleumsaktivitet i disse områdene.

Norge har hatt et enormt utbyggingstempo innen petroleumssektoren de siste 15 årene, der nærmere 50 prosent av feltene har hatt produksjonsstart. Dette tempoet er ikke forenlig med våre klimamål. Det er heller ikke forenlig med en økonomisk ansvarlig politikk.

For naturen i Trænarevet er det liten trøst at andre sårbare områder skal skånes mot petroleumsaktivitet. Men det kan ligge et håp i at det rundt Trænarevet er snakk om en leteboring. Dersom selskapet faktisk finner petroleumsressurser i dette området, er det ingen automatikk i at det blir utbygging av virksomhet der. Det vil i så fall bli en egen prosess, som må behandles av politiske myndigheter.

Venstre vil fortsette kampen for sårbar natur og for en klimapolitikk som fører til at mer olje blir liggende i bakken. Vi skal ta ansvar der vi kan, men får dessverre ikke gjort noe med gamle, rødgrønne synder. Ansvaret for leteboringen i Trænarevet ligger til syvende og sist hos den rødgrønne regjeringen som åpnet området for leteboring i 2011, men vi skal ta vårt ansvar når nye områder skal til behandling. Da er vi ikke bundet av tidligere vedtak og juridiske begrensninger. Da kan vi, som første regjering sette hensyn til både klima og sårbar natur først i petroleumspolitikken. Det plikter vi også å gjøre, dersom vi skal nå klimamålene og ta vare på naturen.

Anja Johansen, leder Nordland Venstre

Ida Gudding Johnsen, nestleder NV og sentralstyremedlem Venstre

Mats Hansen, nestleder Nordland Venstre