Antall bruttoårsverk øker i Helgelandssykehuset: – Det er rekrutteringsutfordringer og høye innleiekostnader på grunn av ubesatte stillinger

Stillingsgruppene for leger og sykepleiere samt administrasjon og ledere har størst endring fra oktober 2019 til oktober i år.