En befaring på Storforshei ungdomsskole på invitasjon for FAU, har fått ordfører Geir Waage (AP) og gruppeleder Hilde Rønningsen (SV) til å innse at en standardheving må til.

- Storforshei ungdomsskoles lokaler må utredes, og det må sees på hvordan vi kan få en standardheving, forteller ordfører Geir Waage (AP) og gruppeleder Hilde Rønningsen (SV) i en pressemelding og fortsetter:

-  Dette må med i rulleringen av økonomiplanen. Vi kommer til å ta saken inn der.  Derfor kommer vi til å be om en utredning i kommunestyremøtet i september.

 

De øvrige skolene i kommunen rustes opp etter planen for ny skolestruktur som ble vedtatt i 2017. Selve strukturen trår i full drift fra høsten av.

Dette må med i rulleringen av økonomiplanen. Vi kommer til å ta saken inn de

Ordfører Geir Waage (Ap) og gruppeleder for SV, Hilde Rønningen

 

- Det gir et mulig handlingsrom for å se på lokalene for ungdomstrinnet på Storforshei og Skonseng barneskole, som hittil ikke har vært en del av "skoleløft-pakken" av nybygg og moderniseringer, sier Waage og Rønningsen.

Nedslitt

Det var mandag 24. juni de fleste gruppelederne fra kommunestyret var på Storforshei ungdomsskole på befaring etter invitasjon fra FAU.

 

– Lokalene er virkelig nedslitte, med lufteanlegg som dunker taktfast i klasserommet, lite lydisolasjon med påfølgende forstyrrelser av undervisningen, bølgende gulv som følger telen i bakken, tidvis frosne rør, kalde gulv og trekk, forteller Hilde Rønningsen som var på befaringen.

Waage (AP) og Rønningsen (SV) er enige om at dette ikke er den bygningsmessige standarden de ønsker å tilby barn og ungdom som læringsmiljø i Rana.

 

- Det er skolestrukturen vi vedtok i mars 2017, som gjør at vi nå kan åpne for å utrede mulige alternativer for standardheving av undervisningslokaler for ungdomsskoleelevene på Storforshei og på Skonseng barneskole, forteller de to.

- Skoleløftet gir muligheter

Antall skolebygg er redusert, og fra høsten trår den nye strukturen for fullt i drift.

 – Dette gjør at pengene vi får fra staten til kommunen kan brukes mer på undervisning, og mindre på bygg, sier Waage og Rønningsen.

- Det må være klinkende klart at å gire opp og øke antall skolebygg nå, betyr samtidig at man i skoleopposisjonen legger opp til å svikte utkantene. De har lovet å bygge ny barneskole på Ytteren og en skole for 650 unger fra 6 år opp til 16 år på Gruben. Det øker driftsutgiftene og fjerner handlingsrommet for å kunne se på standardheving på Storforshei og Skonseng, hevder de videre i pressemeldinga.

De mener skoleløftet de gjør, også setter fokus på uteområdene rundt skolene.

- I løpet av de kommende årene vil uteområdene ved skolene bli oppgradert. Dette er det satt av penger til i økonomiplanen. Lek er viktig både for kroppen, men også for å utvikle sosiale ferdigheter og vi har sett studier der også mobbing reduseres når lekemulighetene er gode, sier Rønningsen og Waage.