Tilbakemelding på vedtak om å starte opp fotballaktivitet i Mo IL

Klubbene Bossmo & Ytteren IL, Gruben IL, Rana FK, Selfors UL og Åga IL ønsker med dette å komme med en felles uttalelse angående Mo Ils vedtatte oppstart av A-lag og juniorlag for sesongen 2020. Oppsummert mener vi dette er meget uheldig for ranafotballen både på kort og lang sikt, og vi er av den oppfatning av at dette er lite gjennomtenkt og ikke bør gjennomføres.

Tilgang på spillere

Ett argument for oppstart har vært at det er behov for et breddetilbud i sentrum på junior- og voksensida. Vi mener dette ikke medfører riktighet. Som kjent var ikke Mo IL i stand til å stille juniorlag i seriespill i 2018 på grunn av for tynn spillerstall. Av de spillerne som var i A- og B-lagsstallen i 2018, er det kun to spillere som fortsatt er unge nok til å spille juniorfotball i 2020 sesongen, som fortsatt er bosatt på Mo og som ikke satser på toppfotball i Rana FK, begge disse spillerne har i dag tilbud i bydelsklubber i Rana. Selv om man tar med spillere som var på Stålkameratenes juniorlag i 2018 som pr. dd. ikke har et tilbud i andre klubber i byen, er det mindre enn 10 spillere å bygge et juniorlag ut fra. Dette betyr at for å klare å stille lag i juniorserien, så må Mo IL rekruttere 5-10 spillere fra andre lag. Skulle de lykkes med dette vil det medføre store utfordringer for bydelsklubbene å klare å stille lag i juniorserien. Uten juniorlag vil bydelsklubbene miste et viktig hospiteringstilbud for G15/16 som er nødvendig for å få til god spillerutvikling. I den grad det er grunnlag for å starte breddelag junior i sentrum, bør dette definitivt gjøres av Rana FK, som har mulighet til å komplettere stallen med spillere fra G15/16 og rekruttlaget ved behov. Også på A-lagssida vil Mo IL med utgangspunkt i spillerstallen 2018 og fratrekk for spillere som har flyttet fra byen, satser i Rana FK eller har tilbud i bydelsklubbene mangle en god del spillere for å ha en stor nok tropp til å gjennomføre sesongen 2020. Dersom nødvendig påfyll av spillere er tenkt gjort gjennominnhenting av aktive spillere fra bydelsklubbene, vil det føre til enda færre voksne på A-lag som allerede hovedsakelig består av spillere 20 år og yngre.

Respekt for fattede vedtak

Mo IL toppfotball vedtok på ekstraordinært årsmøte i 2017 med 90% av stemmene å overføre fotballaktiviteten til Rana FK. Når man nå to år senere gjennom en nytt ekstraordinært årsmøte velger å reversere vedtaket, viser det manglende respekt for ønsket til det overveldende flertallet i klubben. Et slikt vedtak signaliserer manglende støtte til satsningen som Rana FK forsøker å få til, og viser manglende vilje til å støtte opp om samarbeidet mellom Rana FK og bydelsklubbene. Videre er det åpenbart at vedtaket er med på å legitimere et lignende vedtak fra Stålkameratene IL. Dette vil isåfall gi ytterligere utfordringer rundt muligheten til ha nok spillere til å opprettholde aktiviteten på eksisterende lag. Av hensyn til fotballaktiviteten i Rana, håper vi at vedtaket om å starte opp igjen fotball i regi av Mo IL revurderes. Vi ønsker at Mo IL skal huskes for de gode opplevelsene de har gitt fotballrana, og ikke for at de sto i veien for utvikling av ranafotballen.

Ståle Krokstrand Rana FK

Morten Larsen Selfors UL

Ketil O. Teigen Åga IL

Kim Haugnes Gruben IL

Roger Mathisen B&Y IL