Til Nordland fylkeskommune

Fylkesrådet og fylkesdirektør transport og infrastruktur

Innbyggere, elever og foreldre, pendlere og bedrifter i Nesna kommune, på fastland og på øyene, ber med dette innstendig Nordland fylkeskommune om å sikre et forsvarlig, trygt og forutsigbart ferjetilbud på sambandene Nesna-Levang og Nesnaøyene.

Situasjonen slik den er i dag er preget av stor grad av usikkerhet og uforutsigbarhet. Nesna mister innbyggere på øyene på grunn av det usikre og uforutsigbare ferjetilbudet. Skal vi fortsette å leve våre liv, drive næring og skape verdier her vi bor kan det ikke fortsette på denne måten.

Innbyggere og pendlere vet ikke om og når de kommer seg på arbeid, eller hjem, om barnehagebarn og elever kommer seg trygt fram og tilbake til barnehage og skole. Kommunen, bedrifter og bønder vet ikke om de tilsatte kommer seg på arbeid, og om helt nødvendige tjenester og varer blir levert. Reisende som skal på sykehus, til lege og tannlege har mange ganger opplevd at de ikke når sine avtaler og dermed ikke får nødvendig behandling. Det skaper store problemer med å bo, leve og drive næring i Nesna. Det usikre ferjetilbudet fører til økonomisk tap og bruk av mye tid, mange bekymringer og redusert livskvaliteten. Det har store omkostninger for den enkelte, for bedriftene og for samfunnet.

Et usikkert og mangelfullt ferjetilbud skaper stor misnøye og frustrasjon nesten daglig. Det gir Nesna et negativt omdømme. Det er svært kritisk for Nesnasamfunnet, for reiselivet og for bedriftene, deres mulighet og vilje til å satse videre, og truer deres eksistens. Det er også svært kritisk for Nesna som er i omstilling og som satser på å skape nye arbeidsplasser og å tiltrekke seg flere nye arbeidstakere og innbyggere.

Vi ber derfor om nyere ferjemateriell som kan bidra til at vi får et forutsigbart, trygt og forsvarlig ferjetilbud som er universelt utformet og tilpasset alle, som ikke stadig får tekniske problemer, som kan overholde rutene og ikke stadig blir forsinket. Vi ber om at det snarest kommer på plass. Vi kan ikke vente til nytt anbud i 2026, da forvitrer samfunnene.

Med hilsen

Nesna kommune, ordfører Hanne Davidsen
Tomma Laks, daglig leder Dag Ivar Dahl
Tomma lokalutvalg, leder Rebekka Ødegaard
Gabbro Nor, daglig leder Stian Fuglstad
Hugløy lokalutvalg, leder Arne Halland
Tomma Rensefisk, daglig leder Anders Bergvik
Handnesøya lokalutvalg, leder Mads Ravdal
Westcon Helgeland, daglig leder Arnt Skogsøy
Pendlere Nesna-Levang, Tom Storrø/Geir Remmen
Best Nesna, daglig leder Nils Johan Johansen
Tomma Handel, daglig leder Anita Rudolfsen
NesnaTerminalen, daglig leder Leif Johansen
Vika Handel, daglig leder Marit Ravdal
Nesna Maskinstasjon, daglig leder Å Paulsen
Nesna Bondelag, Halvdan Nyjordet Pedersen
Geir Lillevik transport, daglig leder G Lillevik
Nesna taxi, daglig leder Thomas Jonsen
Topcamp Havblikk, styreleder Thorstein Berg
Handnesøya taxi, daglig leder Roger Vollen
Helgeland Havhus, daglig leder Andreas Lie
Hugla camp og overnatting, eier Arne Halland
Visit Nesna, daglig leder Hans P Sørensen
Vikholmen Havfiske, daglig leder Myrtle Visnes
Litlehaug, daglig leder Elin Fagervik
Kystbakeren, eier Arne Børge Osli
Tomma Hytteutleie, eier Per Inge Bentzen
Nesna kirkelig fellesråd, leder Finn Rindahl
Freddy Remman, daglig leder F Remman