Åpent brev til ordfører i Alstahaug: -Synes du/dere, som folkevalgt og ordfører, at det er greit å mobbe og trakassere andre mennesker?

Av
DEL

LeserbrevTil ordfører Peter Talseth, Alstahaug kommune

Vi har lest den «bekymringsmeldingen» om konseptfasen i Helgelandssykehuset som du og 11 andre ordførere har sendt til Helse Nord. Vi er også kjent med fra sosiale media at noen personer i Facebook-gruppa «Helgelandssykehuset 2025 – Ressursgruppas anbefaling var Rana» har sendt samtlige 12 ordførere en henvendelse som er besvart av ordfører Ivan Haugland i Leirfjord kommune på vegne av de 12. Det svaret som er avgitt, besvarer ikke de spørsmålene som ble stilt. I nettavisen «iSandnessjøen» og avisen «Helgelendingen» ble det tirsdag 3 mars om kvelden tatt inn en redegjørelse fra deg i sakens anledning. Da det kom noen kritiske spørsmål i kommentarfeltet til din redegjørelse i begge organer, ble det stengt og publiserte innlegg tatt vekk. I dagens «Helgelendingen» og på NRK Nordland er det tatt inn en redegjørelse som heller ikke er noe svar på spørsmålene. Derfor ønsker vi å stille deg tre spørsmål:

1. Synes du/dere, som folkevalgt og ordfører, at det er greit å mobbe og trakassere andre mennesker?

I «bekymringsmeldingen» fra de 12 navngis en ansatt i toppledelsen for Helgelandssykehuset og beskyldes for å «ved flere tilfeller ha lagt fram fargede utredninger og tolkninger som devaluerer eiendommene i Sandnessjøen og Mosjøen til fordel for enheten i Mo i Rana.» Du/dere omtaler også vedkommende som «en av de mest omstridte administrative ressursene som arbeider i dagens Helgelandssykehus».

Vi finner det oppsiktsvekkende at du og dine ordførerkolleger anvender en retorikk som først og fremst representerer en ukultur der påstander som ikke har rot i virkeligheten benyttes. Vi forstår av din redegjørelse i «iSandnessjøen» og «Helgelendingen» at hensikten med «bekymringsmeldingen» var å sikre deltagelse i konseptfasen for de tre enhetslederne i HSYK. Og du påpeker i din redegjørelse at det har dere nå fått til. I «bekymringsmeldingen» som angivelig har ført til dette, har dere funnet det nødvendig fremme usanne karakteristikker av en betrodd medarbeider i toppledelsen for HSYK og på en slik måte at det helt klart framstår personangrep, mobbing og trakassering. Som ordførere sitter dere med øverste arbeidsgiveransvaret i en kommune. Mobbing og trakassering er ikke ansett for å være en god personalpolitikk, noe vi antar at du er enig i fordi mobbing og trakassering er i strid med norsk lov.

Vi oppfordrer deg og dine kolleger å lese de to uavhengige rapportene som er skrevet om varslingssakene i Helgelandssykehuset av folk fra konsulentfirmaet KPMG med dybdekompetanse på varslingsområdet og arbeidsrettslige forhold. Vi har nemlig gjort det, og vi er sjokkert over hva som har funnet sted gjennom «varslingene» og som er meget godt dokumentert. Der vil du også se at beskyldninger som de som er nevnt ovenfor, er grundig undersøkt og tilbakevist som grunnløse. Det som fremgår av nevnte rapporterer er noe av det verste vi har sett gjennom et langt og variert yrkesliv og i mange forskjellige posisjoner. Det samme mener folk i tilsvarende posisjoner våre og som er gjort kjent med rapportene fra KPMG og den korrespondansen som er referert ovenfor.

At også folk i lederposisjoner har et rettsvern regner vi med at både du og dine ordførerkolleger er enig i fordi det er i samsvar med norsk lov. At du og dine 11 kollegaer fortsetter å fremsette grovt sjikanerende og fullstendig ubegrunnede beskyldninger mot navngitte personer i Helgelandssykehuset for å oppnå visse politiske mål slik du selv har redegjort er derfor uforståelig for oss. Som ordførere burde du og dine kolleger føle et særlig ansvar for tonen og debattklimaet i det offentlige rom. Vårt andre spørsmål blir derfor:

2. Hvordan skal vi snakke med barn og unge om mobbing og trakassering når selv ordførere, som på mange måter kan og bør framstå som en rollemodell, går foran med særdeles ufine eksempel som tilfelle er?

Etter det vi forstår er du og dine kolleger blitt takket for engasjementet i forbindelse med «bekymringsmeldingen» av den nye adm dir i Helse Nord. Vi regner med at hun har full dekning fra sin styreleder når slik takk framføres. Da blir vårt tredje spørsmål følgende:

3. Er du og dine kolleger stolt av å ha mottatt en slik takk fra topplederen i Nord Norges største bedrift for å ha medvirket til mobbing og trakassering av en navngitt toppleder i Helgelandssykehuset?

Vi ser fram til å få et skriftlig svar fra deg på de tre helt konkrete spørsmål som er stilt. To av disse spørsmålene har du og dine kolleger hatt anledning til å besvare og har valgt å besvare med ren utenomsnakk. Vi har imidlertid lagt merke til at det du hevder er blitt gradvis noe mindre aggressiv, men desto mer utflytende etter hvert. Den muligheten du/dere nå får til å besvare, vil best utnyttes ved å gi konkrete svar på to konkrete spørsmål som er stilt tidligere. Det tredje spørsmålet er ikke stilt før, men også det bør besvares konkret og presist og ikke med utenomsnakk.


Mo i Rana/Korgen 5. mars 2020.

Håkon Nordbakken (sign) Kjell Arne Odden (sign) Per Waage (sign)

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags