Åpner kontoen for å brøyte veien opp til toppen av Korgfjellet